Hài Tết 2018 | Phim Hài Mới Hay Nhất 2018 - Hài Mới Cười Vỡ Bụng

Share
Embed
Loading...

Comment

 • HOA DƯƠNG TV
  HOA DƯƠNG TV  8 months ago+78

  Hài Tết 2018 | Phim Hài Mới Hay Nhất 2018 - Hài Mới Cười Vỡ Bụng
  Đằng Ký xem 100.000 phim hài mới nhất

 • Nga Pham
  Nga Pham 10 hours ago

  Ghét thanh bạch. Hầu hết các chương trình có ông này dẫn chương trình mình đều ko xem.

 • Năm Phùng Bá
  Năm Phùng Bá 7 days ago

  Gfjf dznhdggfj 🌱🍯🌱🌱🍯🌱🐝🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🌱🌱
  🌱🍯🍯🍯🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌼🌱 Hi honey! 🌱🌼

 • Thao Ha
  Thao Ha 7 days ago

  Van dung xuan bac tu long dong hay lam 😘😚😘😚😘😚
  🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  Happy New Year

 • Tools Hoàng
  Tools Hoàng 9 days ago

  Đức Mày Bắn Bỏ Mẹ Nó Đi!!!

 • Zero Lily
  Zero Lily 22 days ago

  🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳

 • Hien Tran
  Hien Tran 28 days ago

  Hài này hay quá cười vỡ bụng cho tôt làm bạn với thằng mở két nhé.

 • copcononline
  copcononline 1 months ago

  hài bắc kì

 • minh le
  minh le 1 months ago

  xuan bac dong vai trom hop vkl

 • Pham An
  Pham An 1 months ago

  may có ông xuân bắc "kéo xuống" chứ ko là cũng khóc đấy >.<

 • dangvanthanh Dang
  dangvanthanh Dang 1 months ago

  voi rung tanh linh kia

 • Trang Lê
  Trang Lê 1 months ago

  Tiểu phẩm thứ hai thâm thúy quá đi. 😂

 • Quy Pham
  Quy Pham 2 months ago

  Rất hay

 • Kenblock Pinboy
  Kenblock Pinboy 2 months ago

  hài sang trọng

 • Yen Nguyen
  Yen Nguyen 2 months ago

  hai yến kết bạn Đi

 • Yen Nguyen
  Yen Nguyen 2 months ago

  mà là fan của xuân bắc

 • Tai Vo
  Tai Vo 2 months ago

  Hay cc. Bac ki cho

 • Tai Vo
  Tai Vo 2 months ago

  Hay cc. Bac ki cho

 • Kiên Trương
  Kiên Trương 2 months ago+2

  Hài bắc nghe vẫn là thâm thuý và sâu sắc.

 • Thuanhb87 Thuan
  Thuanhb87 Thuan 2 months ago

  Dm